suplementacja witaminy D

Kluczowe wiadomości: 

– witamina D pełni nie tylko kluczową funkcję w procesach kościotwórczych, ale ma wiele ról w innych układach organizmu – jej optymalne stężenie może wpływać korzystnie na cały organizm 

– suplementacja witaminy D jest konieczna do 12. miesiąca życia przez cały rok, później suplementacja bezpieczna i zalecana wg zalecen Światowej Organizacj Zdrowia  

– badania wskazują na powszechne niedobory, co oznacza, że synteza skórna w naszym regionie i przy naszym trybie życia jest niska i niewystarczająca 

– regularne codzienne podawanie witaminy D zapobiega niedoborom 

– suplementacja powinna zostać dobrana po konsultacji z lekarzem – na podstawie badania stężenia witaminy D w surowicy krwi, wieku, masy ciała, karnacji i spożycia z pokarmem 

– zalecane stężenie 25(OH)D w surowicy krwi wynosi 30-50 ng/ml i do tego stężenia dążymy, zbyt wysokie stężenia wymagają weryfikacji suplementacji i wprowadzenia zmian w celu uniknięcia nadmiaru 

– szczególną uwagę powinny otrzymać osoby otyłe – zarówno dzieci, jak i dorośli powinny mieć dawkę dobraną indywidualnie, zazwyczaj jest to dwukrotność zalecanej dawki 

– regularna kontrola poziomu witaminy D w organizmie (np. raz w roku) powinna zostać włączona jako element profilaktyki niedoboru 

– wybór zbadanego preparatu jest gwarancją przyjęcia dawki deklarowanej na opakowaniu 

– nadmiar witaminy D jest szkodliwy i niebezpieczny dla zdrowia i życia 

W przypadku suplementacji witaminy D warto zadbać o zdrowie całej rodziny, nie tylko Maluszka!  

Wybierzcie odpowiednie dla siebie preparaty i włączcie regularną – czyli codzienną  suplementację, przynajmniej w sezonie jesienno-zimowym! 

Witamina D pełni szereg istotnych funkcji w całym organizmie – jej rola jest plejotropowa, co oznacza, że uczestniczy w wielu niezależnych od siebie procesach. Najczęściej podkreślaną jako najważniejszą rolą witaminy D jest funkcja, jaką pełni w gospodarce wapniowo-fosforanowej, czyli w procesach kościotwórczych. Badania wykazują, że jest regulatorem czynności wewnątrzwydzielniczej trzustki, nadnerczy, tarczycy i przysadki, pełni rolę ochronną w procesach nowotworowych (wpływa na ekspresję ponad 200 genów), wpływa pozytywnie na centralny i ośrodkowy układ nerwowy, zmniejsza ryzyko insulinooporności i cukrzycy typu 2 poprzez wpływ na autokrynne wydzielanie insuliny, ma znaczenie w kontekście profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego, a także odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu immunologicznego. 
Witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach i występuje w dwóch formach: D2 – ergokalcyferol (pochodzenia roślinnego) i D3 – cholekalcyferol (pochodzenia zwierzęcego). Obydwie formy są biologicznie nieaktywne i wymagają dwukrotnej hydroksylacji – pierwsza z nich ma miejsce w wątrobie, w jej wyniku powstaje kalcydiol; druga z nich odbywa się w nerkach, a w jej wyniku powstaje kalcytriol. Kalcydiol charakteryzuje się lepszą trwałością (we krwi utrzymuje się 2–3 tygodnie) i to on jest miernikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D – poprzez badanie stężenia [25(OH)D] w surowicy krwi.  

Głównym źródłem witaminy D – mogącym zapewnić 100% wymaganej dziennej dawki – jest synteza przezskórna dzięki promieniowaniu UVB. W środkowej Europie jest ona możliwa jednie od końca kwietnia do początku października, w godzinach 10:0015:00, przy braku zachmurzenia. Do wystarczającej syntezy potrzeba około 1520 minut na dworze, przy wyeksponowaniu około 18 % powierzchni ciała na promienie słoneczne (twarz, przedramiona i nogi poniżej kolan), bez nałożonych filtrów ochronnych. Synteza przezskórna jest zależna od cech osobniczych (wiek, płeć, kolor skóry, masa ciała) i nie zawsze jest wystarczająca, pomimo zalecanej ekspozycji. 

Drugim źródłem witaminy D jest pożywienie – głównie tłuste ryby morskie, nabiał i jaja. Stężenie witaminy D w tych produktach nie jest wystarczające do pokrycia zapotrzebowania organizmu samodzielnie.   

 

0–6 miesięcy 

400 IU dobowo przez cały rok 

6–12 miesięcy 

400–600 IU dobowo przez cały rok (w zależności od dawki przyjętej z pokarmem) 

1–18 lat 

600–1000 IU dobowo w miesiącach od końca września do końca kwietnia oraz latem przy niewystarczającej syntezie skórnej  

Osoby dorosłe  

800–2000 IU dobowo w miesiącach od końca września do końca kwietnia oraz latem przy niewystarczającej syntezie skórnej 

Ciąża i laktacja 

Dawka dobierana indywidualna w oparciu o stężenie 25(OH) D w surowicy krwi w celu utrzymania go na optymalnym poziomie 30–50 ng/ml. W przypadku nieoznaczenia poziomu witaminy D w surowicy przyjmuje się dawkowanie 2000 IU dobowo. 

Osoby po 65. r.ż. 

800–2000 IU dobowo przez cały rok 

Badanie stężenia witaminy D (a dokładniej – kalcydiolu, czyli [25(OH)D]) w surowicy krwi jest powszechnie dostępnym badaniem laboratoryjnym. Jest podstawą do diagnozy niedoborów, a także w tracie monitorowania postępów leczenia oraz ewentualnych problemów z brakiem efektywności suplementacji. Wynik badania można zakwalifikować wg poniższej tabeli. 

Bardzo ciężki deficyt   

0–10 ng/ml 

Znaczny deficyt 

10–20 ng/ml 

Stężenie suboptymalne 

20–30 ng/ml 

Poziom zalecany 

30–50 ng/ml 

Stężenie wysokie 

50–100 ng/ml 

Stężenie potencjalnie toksyczne 

Powyżej 100 ng/ml 

Stężenie toksyczne 

Powyżej 200 ng/ml 

 

Ze względu na tak wielowymiarową funkcję witaminy D w organizmie jej niedobory mogą wpływać na nieprawidłowości w różnych obszarach zdrowia. Najważniejsze i bardzo dotkliwe skutki obejmują najczęściej podkreślaną jej funkcję – w gospodarce wapniowo-fosforanowej, czyli w procesach tworzenia kości i zębów. Jej niedobory skutkują rozwojem krzywicy u dzieci oraz osteomalacji i osteoporozy u dorosłych. Badania sugerują, że niedobory witaminy D są bardzo powszechne – lekkie, średnie i skrajne niedobory mogą dotyczyć łącznie nawet 80–90%, skrajne niedobory (stężenie [25(OH)D] poniżej 12 ng/ml) dotykają ok. 13% osób w Europie, a poważny deficyt (stężenie [25(OH)D] poniżej 20 ng/ml) dotyka ok. 40% osób w Europie. 

Niedobory i ich negatywne konsekwencje pojawiły się w okresie rewolucji przemysłowej, w XX wieku znacząco zwiększyło się ich rozpowszechnienie, a obecnie – pomimo szerokiej wiedzy na temat witaminy D – nadal stanowią duży problem. Wiąże się to ze zmniejszoną ekspozycją na światło słoneczne, a także zakrywaniem skóry i stosowaniem filtrów.  

 

Powszechna suplementacja w pierwszych miesiącach życia znacząco redukuje problem u najmłodszych, jednak zgodnie z badaniami wraz z wiekiem często zauważa się stopniową rezygnację z podawania suplementów Dzieciom lub sporadyczne podawanie, co jest bezpośrednią przyczyną pojawienia się niedoborów. Dzieci stanowią jedną z grup szczególnie narażonych na negatywne skutki niedoborów witaminy D – ze względu na jej funkcje w gospodarce wapniowej, a więc i w procesach wzrostu i rozwoju, jej niedobór może skutkować powolnym wzrostem, guzami czołowymi, powolnym zrastaniem się ciemiączka i krzywicą, a u starszych dzieci –  wadami układu kostnego, podatnością na złamania, osłabieniem odporności. 

Coraz częściej podkreśla się rolę witaminy D również w dorosłym życiu. Nie tylko u osób z grupy ryzyka (osób starszych, chorych na osteoporozę i po niektórych operacjach) jest ona bardzo ważnym elementem profilaktyki zdrowia. Jej niedobory prowadzą nie tylko do pogorszenia stanu układu kostnego (osteomalacja i osteoporoza, a także zwyrodnienia i wady postawy, ale również znajdują korelację z wieloma innymi schorzeniami, takimi jak choroby autoimmunologiczne (np. stwardnienie rozsiane), choroby nowotworowe, wady układu nerwowego, obniżenie odporności, choroby skóry. Są również związane z otyłością oraz nieprawidłową gospodarką cukrową (powiązanie z insulinoopornością i cukrzycą typu 2). 

Pomimo możliwości syntezy skórnej w okresie od maja do końca września suplementacja jest zalecana zarówno Dzieciom, jak i dorosłym w celu utrzymania prawidłowego stężenia witaminy D w organizmie. Ze względu na osobnicze różnice w zdolnościach syntezy przezskórnej jedynie regularne badanie poziomu wit. D w surowicy krwi (co 12 miesiące) mogłoby zweryfikować jej skuteczność. Dodatkowo, ze względu na powiązania nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne (promieniowanie UVA i UVB) z negatywnym wpływem na skórę, w tym rozwojem nowotworów, należy rozważać jej ochronę za pomocą kremów z filtrem SPF.  

Całoroczna suplementacja witaminy D jest konieczna w pierwszych 12 miesiącach życia oraz po 65. roku życia. Zalecenia dla grup wiekowych powyżej 12. miesiąca życia są ogólne, a ich sprecyzowanie należy do lekarza, który określi zapotrzebowanie na podstawie danych osobniczych i możliwości syntezy skórnej.  

Widełki zalecanej suplementacji są duże, dlatego kontrola poziomu witaminy D w surowicy krwi i konsultacja lekarska powinna być podstawą do określenia optymalnej dawki.  

 Droga dobrania suplementacji 

badanie stężenie 25(OH)D w surowicy krwi   ->    konsultacja lekarska ->    dobór dawki i preparatu 

 W zaleceniach podkreśla się, że całoroczne przyjmowanie witaminy D w kontrolowanej dawce jest bezpieczne i może przynosić znaczne korzyści w profilaktyce niedoboru. W przypadku doboru preparatu warto wybierać dokładnie przebadane suplementy lub leki (odnotowano przypadki, w których deklaracja zawartości witaminy D na opakowaniu była niższa niż w rzeczywistości, co skutkowało hiperwitaminozą lub/i zatruciem). 

Za bezpieczną dawkę dobową przyjmuje się maksymalnie 2000 IU. 

Teoretycznie witamina D może być przyjmowana w dawkach uderzeniowych raz na 2–4 tygodnie. Takie postępowanie nie jest zalecane i może wiązać się z potencjalnym przedawkowaniem. Bardzo wysokie dawki lecznicze podawane są tylko i wyłącznie pod kontrolą lekarza. 

Zatrucie witaminą D jest zjawiskiem rzadkim i u zdrowych osób jest możliwe jedynie w przypadku nadmiernej suplementacji (nie ma możliwości przedawkowania poprzez syntezę przezskórną).  Pierwsze objawy zazwyczaj dotyczą układu pokarmowego i są to wymioty, biegunka i nudności. Inne obajwy mogące pojawić się w ciągu kilku dni lub tygodni to senność, bóle głowy, apatia, utrata apetytu, dezorientacja, bóle mięśni, wielomocz, wzmożone pragnienie, bóle brzucha i nawracające wymioty, osłabienie i nerwowość. Zbyt wysokie stężenie metabolitu 1,25(OH)2 D może prowadzić do hiperkalcemii (namiaru wapnia) i wzmożonego wydalania wapnia z moczem (hiperkalciurii prowadzącej do niewydolności nerek), zaburzających gospodarkę wapniowo fosforanową organizmu. 

Endogenne (niezwiązane z nadmierną podażą) zatrucie witaminą D wiąże się z nadmierną produkcją aktywnego metabolitu 1,25(OH)2 D w chorobach ziarniakowatych, niektórych chłoniakach i niektórych chorobach wrodzonych.  


https://journals.viamedica.pl/choroby_serca_i_naczyn/article/view/62666 

https://diagnostykalaboratoryjna.eu/api/files/view/1100303.pdf 

http://www.naukowcy.org.pl/wp-content/uploads/2021/07/Witamina-D-metabolizm-funkcje-oraz-toksycznosc.pdf 

https://journals.viamedica.pl/eoizpm/article/view/25989 

http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2014/09/pnm_2012_265-272.pdf 

https://przegladpediatryczny.pl/files/4337.pdf 

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Normy_zywienia_2020web-1.pdf 

http://mavipuro.pl/jourarch/PN2018001.pdf 

https://www.nature.com/articles/s41430-020-0558-y.pdf