Pliki cookie

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika  strony  internetowej,  na  której  stosowane  są  pliki  „cookies”.  W przypadku   ponownej   wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.

Jakie funkcje pełnią pliki „cookies”?

Pliki  „cookies”  mogą  pełnić  różne  funkcje.  Podstawowe  z  nich  to  zapamiętywanie  preferencji  użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?

Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:

  1. Konfiguracji serwisu -umożliwiają ustawienia funkcji i usług wserwisie.
  2. Uwierzytelniania -umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
  3. Reklamy -umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
  4. Analizy  i badania  zachowań  użytkowników-umożliwiają  odczytanie  preferencji  użytkownikówi poprzez  ich  analizę  ulepszanie  i  rozwijanie  produktów  i  usług.  Zbieranie  informacji  odbywa się anonimowo,   bez   identyfikowania  danych  osobowych  poszczególnych  użytkowników,  chyba  że użytkownik wykona logowanie do Panelu Klienta nazwa.pl lub Panelu Klienta serwery.pl, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.

Jakich plików „cookies” używamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:

  1. Ze  względu  na  czas  przez  jaki  plik  „cookie”  jest  umieszczony  w urządzeniu  końcowym użytkownika –stosujemy  zarówno  pliki  „cookies”  umieszczone  na  czas  sesji  (czas  korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
  2. Ze względu na pochodzenie wystawcy –stosujemy zarówno własne pliki „cookies”, jak i pliki „cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.
  3. Ze  względu  na  ingerencję  w  prywatność  użytkownika –najczęściej  stosujemy  pliki  „cookies” potrzebne  do  umożliwienia  działania  funkcjonalności  witryny,  których  stosowanie  nie  polega  na śledzeniu  użytkownika.  Dodatkowo  wykorzystujemy  także  pliki  „cookies“  do  śledzenia  zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika, chyba że użytkownik wykona logowanie do Panelu Klienta nazwa.pl lub Panelu Klienta serwery.pl, a ustawienia urządzenia końcowego użytkownika pozwalają na taką identyfikację.

Czy używamy plików „cookies” pochodzących od podmiotów trzecich?

Tak,  stosujemy  zewnętrzne  pliki  cookies,  pochodzące  od  podmiotów,  z  którymi  współpracujemy,  takich  jak Google, Facebook, Onet oraz od innych podmiotów realizujących dla nas kampanie reklamowe. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików „cookies” pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików „cookies” dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów: Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/Facebook:http://www.facebook.com/help/cookies

Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików “cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017 poz. 1907) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików “cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików “cookies” w witrynach internetowych. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików “cookie” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików “cookie” dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików “cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.

Gromadzenie innych danych

Na  naszych  serwerach  przechowujemy  także  inne  dane  niż  te,  które pozyskujemy  z  wykorzystaniem  plików “cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Wykorzystywanie danych

Zebrane  dane  przechowujemy  przede  wszystkim  w  celu  zapewnienia  możliwie  najwyższej  jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim,   za   wyjątkiem   upoważnionych   przepisami   prawa   organów   władzy   publicznej.